gestalt-switch1509270843320_aspR_1.995_w1600_h802_e
PAR GEŠTALTTERAPIJU

Geštaltterapija ir fenomenoloģiski eksistenciālais psihoterapijas virziens, kura saknes meklējamas psihoanalīzes, ķermeņorientētas psihoterapijas, psihodrāmas idejās un pieredzē, kā arī dzenbudisma praksē. Tā ir humāni orientēta kontakta, jeb sajūtu terapija (terapija caur kontaktu).

“Geštalt” ir grūti tulkojams filozofijas termins, kas tulkojumā no vācu valodas nozīmē “izveidot, darināt, piešķirt formu, izveidot zināmu struktūru”. Geštalt apvieno elementus veselajā.

Geštaltterapeits rīkojas, izmantojot daudzdimensiālu produktīvu pieeju, ņemot vērā gan cilvēka fiziskās, gan emocionālās, gan racionālās, gan sociālās, gan garīgās dimensijas ne tikai atsevišķi, bet arī viņu mijiedarbību, piedāvājot to analīzi un arī globālo sintētisko redzējumu, kura mērķis ir vairāk noskaidrot to “Kā tas darbojas tagad”, nevis “Kāpēc tas darbojas tieši tā”. Uzsvars uz tiešu pieredzi un darbību sniedz izaugsmes un attīstības perspektīvu un geštaltterapeits izmanto klienta uzvedību, kā pamatu, lai liktu viņam apzināties savu iekšējo radošo potenciālu un veicināt šī potenciāla uzplaukumu.

Personības unikalitāte, autentiskums, cieņa, jaunrade, izpratne, pieņemšana, robežu pārbaude, stereotipu un svešu vērtību atmešana – ir geštaltterapijas atzītas vērtības. Geštalta pieejas stūrakmens ir radošā pielāgošanas - produktīvas attiecības ar pasauli, kad cilvēks spēj iegūt no vides viņam nepieciešamo, dažbrīd pielāgojoties pasaulei vai videi, bet dažbrīd pārveidojot to ar veselīgās agresijas palīdzību. Radošā pielāgošanās ir spēja veidot līdzsvaru starp savām vajadzībām un vides resursiem, kā arī spēja atrast jaunas funkcionēšanas formas.

Geštaltterapija piemērota plašam problēmu un populāciju spektram – individuālai, pāru, ģimenes, grupu terapijai, bērnu uzvedības problēmu novēršanai, tā tiek izmantota personības izaugsmes treniņos, pedagoģijā, darbā ar organizācijām utt. Atkarībā no klientu pasūtījuma geštaltterapija nodrošina:

  • krīžu psihoterapiju jeb atbalstu krīzēs;
  • problēmfokusēto terapiju jeb konsultēšanu;
  • personības psihoterapiju

Geštaltterapija vēršas ne tikai pie tiem, kurus piemeklējušas fiziskas, psihosomatiskas vai emocionālas problēmas, tā ir piemērota ikvienam, kas grib pilnveidot savu dzīvi.

Zvanīt