PAR MANI


Es esmu Valentīna Aleksejeva, sertificēta geštaltterapeite, Latvijas Geštalta Terapijas Asociācijas biedre, psiholoģisko zinātņu maģistre, personības pilnveidošanas un psiholoģiskās izglītības grupu vadītāja, uzņēmumu konsultante (maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā).

Specializācijas
  • “Ģimenes psihoterapija: integrēta pieeja”
  • “Darbs ar grupu”

Es palīdzu cilvēkiem apzināties dzīvi “no mirkļa uz mirkli”, uzlabot kontaktu ar sevi un citiem, pilnīgāk pieņemt sevi, pieredzēt un paplašināt izvēles izdarīšanas kapacitāti, kas ved pie dzīves kvalitātes līmeņa paaugstināšanas, citiem vārdiem sākot, es esmu apzinātības instruktore vai menedžere saskarsmē ar realitāti.

Profesionālo interešu jomas
  • Individuālā geštaltterapija (darbs ar identitāti, eksistenciālās problēmas, personīgā pilnveide, apzināšanās, ķermeniskās izpausmes, darbs ar psihosomatisko komponentu u.c.)
  • Pāru terapija (savstarpējo attiecību grūtības, darbs ar seksualitāti, atbalsts krīžu un konfliktu situācijās u.c.)
  • Darbs ar ģimenēm (saskarsmes problēmas, ģimenes krīžu terapija u.c.)
  • Uz procesu orientētu grupu vadīšana
  • Semināru/lekciju/apmācības treniņu izstrāde, organizēšana un vadīšana
  • Psiholoģiskā konsultēšana biznesa jomā

Savā ikdienas darbā es izmantoju Geštalta pieeju, kur cilvēks tiek apskatīts kā ar kapacitāti apveltīts indivīds, kas tiecas uz veselumu – uz domu, jūtu un uzvedības integrāciju – un spēj atpazīt agrīnu ietekmju saikni ar pašreizējām grūtībām. Geštaltterapijas svarīgākie koncepti ietver individuālo kontaktu ar sevi un apkārtējo vidi, kontakta robežas un apzinātību. Terapijas laikā es ievēroju principu “šeit un tagad”, uzsverot personīgo izvēli un atbildību.

Zvanīt